Fysiotherapie Tetterode
Praktijk voor Fysiotherapie & Natuurgeneeskunde
Home dry needling
Sportfysiotherapie Onder sportfysiotherapie wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de prestaties van een sporter. Aan de ene kant richt sportfysiotherapie zich op het behoud en de bevordering van de prestaties door sporten en bewegen (preventie). De aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt sportfysiotherapie zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen, het “return to play”-principe. De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere therapie is gelegen in de specifieke kennis over sport gerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening. En de snellere verantwoorde revalidatie naar “return to play”-principe. Onze collega Maarten is naast gewone sportfysiotherapeut, Master sportfysiotherapeut in opleiding. Wij kunnen u binnen of buiten zo gericht mogelijk revalideren met een effectief schema binnen zo kort mogelijke tijd ! Verder is het mogelijk om een medische staff van sportfysiotherapeut, masseur en hersteltrainer voor korte interventie bij een trainingsweek/weekendtoernooi of juist voor een langere periode aan te stellen en de fitheid van de sporters te waarborgen.
Fysiotherapie Tetterode
dry needling
Sportfysiotherapie Onder sportfysiotherapie wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de prestaties van een sporter. Aan de ene kant richt sportfysiotherapie zich op het behoud en de bevordering van de prestaties door sporten en bewegen (preventie). De aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt sportfysiotherapie zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen, het “return to play”-principe. De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere therapie is gelegen in de specifieke kennis over sport gerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening. En de snellere verantwoorde revalidatie naar “return to play”-principe. Onze collega Maarten is naast gewone sportfysiotherapeut, Master sportfysiotherapeut in opleiding. Wij kunnen u binnen of buiten zo gericht mogelijk revalideren met een effectief schema binnen zo kort mogelijke tijd ! Verder is het mogelijk om een medische staff van sportfysiotherapeut, masseur en hersteltrainer voor korte interventie bij een trainingsweek/weekendtoernooi of juist voor een langere periode aan te stellen en de fitheid van de sporters te waarborgen.
Fysiotherapie Tetterode
Praktijk voor Fysiotherapie & Natuurgeneeskunde
dry needling
Sportfysiotherapie Onder sportfysiotherapie wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de prestaties van een sporter. Aan de ene kant richt sportfysiotherapie zich op het behoud en de bevordering van de prestaties door sporten en bewegen (preventie). De aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt sportfysiotherapie zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen, het “return to play”-principe. De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere therapie is gelegen in de specifieke kennis over sport gerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening. En de snellere verantwoorde revalidatie naar “return to play”-principe. Onze collega Maarten is naast gewone sportfysiotherapeut, Master sportfysiotherapeut in opleiding. Wij kunnen u binnen of buiten zo gericht mogelijk revalideren met een effectief schema binnen zo kort mogelijke tijd ! Verder is het mogelijk om een medische staff van sportfysiotherapeut, masseur en hersteltrainer voor korte interventie bij een trainingsweek/weekendtoernooi of juist voor een langere periode aan te stellen en de fitheid van de sporters te waarborgen.